FRY TOP A GAS PIASTRA 1/2 LISCIA 1/2 RIGATA

  • 7CFTG2LRA
FRY TOP A GAS ARMADIATO A GIORNO CON PIASTRA 1/2 LISCIA 1/2 RIGATA
€ 1.791,00 € 985,05
Esclusa imposta
Stato delle scorte: Magazzino

pezzi

7CFTG2LRA 400 X 700 X 850/900 H Kg 80 Kw 6
7CFTG2LRACR 400 X 700 X 850/900 H Kg 80 Kw 6 versione cromata
7CFTG4LRA 800 X 700 X 850/900 H Kg 135 Kw 12
7CFTG4LRACR 800 X 700 X 850/900 H Kg 135 Kw 12 versione cromata
9CFTG2LRA 400 X 900 X 850/900 H Kg 90 Kw 9
9CFTG2LRACR 400 X 900 X 850/900 H Kg 90 Kw 9 versione cromata
9CFTG4LRA 800 X 900 X 850/900 H kg 145 kw 18
9CFTG4LRACR 800 X 900 X 850/900 H Kg 145 Kw 18 versione cromata
CFTG2LRA 450 X 900 X 850/900 H Kg 90 Kw 9
CFTG2LRACR 450 X 900 X 850/900 H Kg 90 Kw 9 versione cromata
CFTG4LRA 900 X 900 X 850/900 H Kg 150 Kw 18
CFTG4LRACR 900 X 900 X 850/900 H Kg 150 Kw 18 versione cromata